Jiří Janoušek

Olšany 144 , Olšany 78962
Šumperk , Olomoucký kraj

1. zpracování dokumentace BOZP souvisejících s činností organizace 2. vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik možného ohrožení, stanovení opatření k jejich eliminaci 3. dozor nad provozovanými činnostmi firmy z hlediska BOZP, zajištění těchto činností 4. Zajištění pravidelné kontroly BOZP ke stavu technické prevence provozoven, strojů a zařízení se zápisem zjištěného stavu a návrhem na zvýšení BOZP zaměstnanců 5. vypracování systému první pomoci při úrazech a haváriích (traumatologický plán) 6. školení vedoucích zaměstnanců 7. školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce přímo na pracovišti 8. vstupní školení zaměstnanců ihned při nástupu do zaměstnání 9. zpracování kategorizace prací včetně projednání na hygienické stanici 10. asistence při kontrole státního dozoru nad bezpečností práce, orgánu ochrany veřejného zdraví apod. 11. organizace prověrky bezpečnosti práce a ochrany zdraví na všech pracovištích a zařízeních dle platné legislativy 12. znalecké posudky v oblasti bezpečnosti práce 13. Činnost koordinátora BOZP na staveništi

Podívejte se na podobné hvězdné dodavatele

CIVOP s.r.o.

Nabízíme služby outsourcingu bezpečnost práce, požární ochrana, zpracování dokumentace, školení BOZP PO, řešíme školení (jeřábník, obsluha VZV, tlakové nádoby, první pomoc, elektro atd.), koordinátor BOZP, poradenství OHSAS, revize PHP.

Brtna Roman - PARS

Jsme společností stavebních podnikatelů autorizovaných v oblasti pozemních a vodohospodářských staveb zabývajících se prováděním technických dozorů a koordinace BOZP na stavbách občanských, bytových, inženýrských a vodohospodářských.

STAVCON s.r.o.

Havláskova 246/22, Brno - Jehnice 62100

Kontakty

  • +420 222 551 815 V pracovní dny 8:00 - 16:30
  • info@aaapoptavka.cz

O nás

AAAdodavatel.cz - katalog firem a institucí obsahuje více než 230 tis. českých firem. Firemní zápisy nabízejí široké možnosti pro prezentaci Vaší společnosti.