Ing. Ivan Matějovský -Technicko organizační činnost v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce

Erbenova 346/5 , Jeseník 79001
Jeseník , Olomoucký kraj

Prevence rizik (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) - Znalecká činnost (soudní znalec v oboru BOZP)- Požární ochrana - Požární bezpečnost staveb-Kurzy a školení, rekvalifikace BEZPEČNOST PRÁCE - komplexní zajištění BOZP - poradenství - zpracování dokumentace BOZP - školení zaměstnanců - prověrky stavu BOZP - audity stavu BOZP - vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců - kategorizace prací - zajišťování činnosti v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami POŽÁRNÍ OCHRANA - komplexní zajištění PO - poradenství - zpracování dokumentace PO - školení zaměstnanců - prověrky stavu PO - audity stavu PO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB - zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb ZNALECKÁ ČINNOST - soudní znalec pro obor bezpečnost práce - specializace bezpečnost a ochrana zdraví při práci v lese a na pracovištích a činnostech obdobného charakteru (Krajský soud Ostrava) VZDĚLÁVÁNÍ-Rekvalifikace/Školení/Kurzy/Semináře - základní i periodické školení obsluh přenosných řetězových pil,křovinořezů,motorových vyžínačů,travních sekaček - zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce - zaměstnanců v oblasti požární ochran

Podívejte se na podobné hvězdné dodavatele

STAVCON s.r.o.

Havláskova 246/22, Brno - Jehnice 62100

Brtna Roman - PARS

Jsme společností stavebních podnikatelů autorizovaných v oblasti pozemních a vodohospodářských staveb zabývajících se prováděním technických dozorů a koordinace BOZP na stavbách občanských, bytových, inženýrských a vodohospodářských.

CIVOP s.r.o.

Nabízíme služby outsourcingu bezpečnost práce, požární ochrana, zpracování dokumentace, školení BOZP PO, řešíme školení (jeřábník, obsluha VZV, tlakové nádoby, první pomoc, elektro atd.), koordinátor BOZP, poradenství OHSAS, revize PHP.

Kontakty

  • +420 222 551 815 V pracovní dny 8:00 - 16:30
  • info@aaapoptavka.cz

O nás

AAAdodavatel.cz - katalog firem a institucí obsahuje více než 230 tis. českých firem. Firemní zápisy nabízejí široké možnosti pro prezentaci Vaší společnosti.